Keep updated, our news,
experiences & future development

Nieuws & Stories

Ordolio bij de Lancering van het Verenigingsloket.be: Een Nieuw Tijdperk voor Verenigingsbeheer

In een mijlpaal voor verenigingen in Vlaanderen heeft de Vlaamse Overheid onlangs Verenigingsloket.be gelanceerd. Dit initiatief, geïntroduceerd in Aalst, belooft het beheer van verenigingen te transformeren. Net zoals wij bij Ordolio dat ook doen.

De Visie achter Verenigingsloket

Het Verenigingsloket is ontwikkeld om de kloof tussen verenigingen en overheidsdiensten te overbruggen. Door diensten te centraliseren, streeft het platform ernaar administratieve overheids gebonden processen te vereenvoudigen, waardoor verenigingsbeheer toegankelijker en efficiënter wordt.

De Lancering

De lancering, bijgewoond door diverse partijen, waaronder wij van Ordolio, benadrukte de behoefte aan een meer gestroomlijnde interactie tussen de overheid en verenigingen. Minister-President Jan Jambon sprak over de betrokkenheid van de overheid bij het versterken van de gemeenschapszin en het ondersteunen van lokale verenigingen.

 

Wat is onze rol in dit hele verhaal?

Bij Ordolio transformeren we je club beheer door het simpel en fun maken van de administratie binnen (en buiten) je club. Hierdoor komt er tijd vrij die je kan spenderen aan wat er echt toe doet… In interactie gaan en fun hebben in je club – met je leden!

De Rol van Technologie

Het Verenigingsloket is een voorbeeld van hoe digitale oplossingen kunnen worden ingezet om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het platform belooft een gebruiksvriendelijke ervaring te bieden, waarbij technologie wordt ingezet om de administratieve last voor verenigingen te verminderen.

Reacties en Toekomstvisie

De reacties op de lancering zijn overwegend positief, met een gevoel van optimisme over de toekomst van verenigingsbeheer in Vlaanderen. Het initiatief wordt gezien als een stap voorwaarts in het versterken van de banden tussen de overheid en de burgermaatschappij. Wij met Ordolio kunnen dat zeker benadrukken.

Conclusie

Verenigingsloket.be staat symbool voor een nieuwe aanpak in overheidssteun aan verenigingen. Het benadrukt de toewijding van de Vlaamse Overheid aan innovatie en gemeenschapsondersteuning, een belofte die verenigingen in heel Vlaanderen ten goede zal komen.

Meer informatievlot en snel
Ordolio bij de lancering van het Verenigingsloket.
Ordolio bij de lancering van het Verenigingsloket.

Share with colleagues & friends. Let’s get strong together.

Start IT @KBC

Groot nieuws

Ordolio is verheugd te kunnen mededelen dat wij zijn geselecteerd voor het prestigieuze Start it Accelerate | @KBC programma!

Start IT @KBC

En het houdt niet op...

We zijn geselecteerd voor het programma Microsoft for Startups Founders Hub!

Deze ongelooflijke kans zal ons in staat stellen onze missie te versnellen om clubs en jeugdbewegingen te helpen hun administratieve taken te stroomlijnen en tegelijkertijd de privacy van hun leden te respecteren.