Cookie Policy

Wie is Ordolio?

OVKN BV
1001.150.163
Averegtenlaan 21B
2220 Heist-op-den-Berg
België
https://ordolio.com/
+32 499 48 97 85
[email protected]

 

1. ALGEMEEN

A. VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES

 1. OVKN BV gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er bestaan verschillende soorten cookies:

 1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  1. Analytische cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er

wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Sommige analytische cookies zijn anoniem, terwijl andere analytische cookies persoonsgegevens verwerken.

 1. Tracking cookies: deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Met

behulp van deze cookies kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. COOKIEVOORKEUREN WIJZIGEN

 1. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

C. GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Functionele cookies: de grondslag voor het verwerken van functionele cookies is het

gerechtvaardigd belang van OVKN BV. De grondslag “gerechtvaardigd belang” is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het belang van OVKN BV is gebaseerd op de behoefte om een goede werking van de website te waarborgen. Het belang van de gebruiker bij het behoud van zijn of haar privacy wordt echter niet overschreden, aangezien functionele cookies geen persoonlijke gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld marketing of andere doeleinden.

Analytische en tracking cookies: de grondslag voor het verwerken van analytische en tracking cookies betreft de gegeven toestemming aan OVKN BV. De grondslag is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan als de betrokkene hiervoor zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De gevraagde toestemming geeft u als gebruiker controle over uw persoonsgegevens en biedt transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt.

2. COOKIEOVERZICHT

A. COOKIENAAM, COOKIE TYPE, COOKIE DOELEINDE EN DE BEWAARTERMIJN

 1. De website van OVKN BV maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 2. In totaal zijn er op ordolio.com 18 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van OVKN BV op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. COOKIETABEL

Naam

Type(s)

Cookies

Bewaartermijn

 

Google

Tracking

__Secure-3PAPISID

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

__Secure-3PSID

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

__Secure-APISID

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

__Secure-HSID

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

__Secure-SSID

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

_gcl_au

3 maanden

 

 

Google

Tracking

1P_JAR

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

APISID

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

HSID

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

NID

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

SAPISID

Einde sessie

 

 

Google

Tracking

SID

Einde sessie

 

 

 

 

 

 

 

Deze cookies worden geplaatst door Google. Ze worden gebruikt voor analytische doeleinden en voor de verzameling van gegevens over het gebruik van Google-diensten. Deze inzichten stellen zowel Google als de website-eigenaar in staat om de dienstverlening en website te verbeteren. Google gebruikt de verzamelde gegevens eveneens voor gebruikt voor persoonlijke advertentiedoeleinden. De interacties en voorkeuren worden per bezoeker opgeslagen. Deze gegevensverwerking vindt plaats in de Verenigde Staten van Amerika.

 

Google Analytics

Analytisch

_ga

2 jaar

Google Analytics

Analytisch

_ga_WMQBC1JNX3

2 jaar

Google Analytics

Analytisch

_ga_5Q1BRR6WLF

2 jaar

Google Analytics

Analytisch

_gid

23 uur

 

Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Met deze cookies krijgen we een beter beeld van het gedrag van de bezoeker op de website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website verbeterd. Deze verwerking vindt plaats in de Verenigde Staten van Amerika.

Google Functioneel       _GRECAPTCHA  6 maanden reCAPTCHA

Deze cookie wordt geplaatst door Google en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.

3. GOOGLE ANALYTICS

A. GOOGLE

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

B. PRIVACY-INSTELLINGEN

 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
 2. OVKN BV heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
 1. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

 1. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel

van links met onze website zijn verbonden. Het is voor OVKN BV niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.

 1. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites

gebruik te maken.

 • Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20240215.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. UW RECHTEN

 1. U heeft het recht om:
 2. uw persoonsgegevens in te zien;
 3. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
 4. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
 5. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
 6. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
 7. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6. ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van OVKN BV hebben, stuur dan een verzoek naar [email protected]
 • OVKN BV wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt OVKN BV u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 1. OVKN BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. KLACHTRECHT

A. INTERNE BEHANDELING

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt OVKN BV u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot [email protected].

B. GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om

een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de leidende toezichthoudende autoriteit van OVKN BV, dit is de

Gegevensbeschermingsautoriteit / Autorité de protection des données. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit via:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.